Lockout Tagout

Díky balíčku Lockout Tagout od společnosti Nedelko lze zabránit nehodám. Každý rok dochází ke zranění či dokonce k usmrcení tisíců pracovníků při opravách a údržbě zařízení, zdrojů energie a průmyslových strojů. Mnoho z těchto havárií je způsobeno nedostatečným zabezpečením přívodu proudu. Lockout Tagout je jednoduchý systém, díky kterému zabráníte nechtěnému spuštění zařízení.

Všechny kategorie

Lockout Tagout systém

Každý rok se při provádění oprav nebo údržby vyskytují tisíce nehod. Většině těchto nehod lze zabránit použitím systému Lockout Tagout. Zabezpečení se provádí pomocí bezpečnostních visacích zámků, mechanických zámků, elektrických zámků a bezpečnostních štítků.

Používáním funkce Lockout Tagout značně snižíte riziko pracovních úrazů. Uzamknutím zdroje energie a zabráníte, aby se tato energie neočekávaně spustila. Kromě prevence proti těmto pracovním úrazům může řada Lockout Tagout šetřit čas i během údržby strojů.

Aktuální právní předpisy
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví byly stanoveny minimální požadavky pro zaměstnance EU, které musí pracovní zařízení splňovat. Tato opatření (evropská směrnice 89/655 / EHS) musí zajistit, aby stroje používané ve společnosti byly pro zaměstnance bezpečné a nemohly ohrozit zdraví.

Americké nařízení OSHA o „nebezpečných energiích pod kontrolou“ (LoTo) stanovuje, že zaměstnavatelé musí vypracovat program a používat postupy pro montáž vhodných uzamykatelných a značících prvků k odpojení zdrojů energie zařízení k zamezení neočekávaného spouštění zařízení nebo uvolnění zbytkové energie, aby nedošlo ke zranění zaměstnanců.

Začínáme s Lockout Tagout
Chystáte se zavést systém Lockout Tagout a potřebujete radu? Rádi vás navštívíme. Naši zkušení odborníci Vám poradí, který produkt je pro Vaše potřeby nejvhodnější a nejúčinnější.  Naše pomoc se může také týkat již zavedeného systému a jeho případných vylepšení. Produkty Lockout od společnosti Nedelko jsou rychle dostupné, robustní, snadno použitelné a účinné!

Potřebujete radu odborníka?

Odborníci společnosti Nedelko mají rozsáhlé odborné znalosti a jsou připraveni Vám poskytnout odbornou radu.

Bezpečnostní produkty od Nedelka

Vysoká kvalita

Ve všem, co děláme, je pro nás kvalita nejvyšší prioritou. A to ne jen včera, ale už po dobu 65 let!

Uživatelsky přívětivé

Naše výrobky přispívají k efektivnějším a bezpečnějším pracovním procesům našich zákazníků. Pokud třeba, mohou Vám odborní specialisté poskytnout školení na  produkty, které Vám zajímají.

Spolehlivý a robustní

Naše spolehlivost je v našich kvalitních produktech a znalých odbornících, kteří vynaloží veškeré úsilí na vyřešení Vašeho problému.

Dle platných norem

Nedelko znamená kvalitu a spolehlivost. Proto považujeme za důležité, aby všechny naše výrobky byly v souladu s platnými právními předpisy a normami.

Zaregistrujte se nyní k zasílání Newsletteru

Buďte informováni o akcích a novinkách