Série
Prolumia LED Lumiaflex
Nabíjecí kapacita pro (rychlé) nabíjecí body
Vyšší kapacita síťového připojení
Vyšší spotřeba solární energie
Snížení energetické špičky při úspoře nákladů
Máte jinou situaci nebo otázku?
Domácí baterie Tecloman
Objednávejte přímo!
Obalový štítek
Modulární schody a pracovní plošiny
Bezpečnostní brány
Deska ProGrip
Pásek ProGrip
Schodišťová lišta ProGrip
Schodišťové lišty ProGrip
Příčky ProGrip
Lepidla a upevňovací systémy ProGrip
Protiskluzová páska ProGrip
Protiskluzová páska ProGrip
Pružná protiskluzová páska ProGrip s hliníkovou fólií
Protiskluzová páska ProGrip pro chodníky
Konektory ABB
Konektory Amphenol
Konektory Glenair
Konektory Inotec
Konektory Krott
Konektory Marechal
Konektory PHG
Konektory Toughcon
Další konektory
Kabelová svorka
Páska VELCRO® Brand ONE-WRAP® (extra silná)
Pásek VELCRO® Brand ONE-WRAP®
VELCRO® Brand Qwik Tie (silná)
Jednostranná páska na suchý zip značky VELCRO®
Pružné a trhací
Suchý zip houba/velur
Montážní popruh
Příslušenství Montážní popruh
Prolumia LED Pro-Cone
Prolumia LED Pro-Strada Basic
Varování
Radioaktivní záření
Laserový paprsek
Neionizující záření
Silné magnetické pole
Nebezpečí zakopnutí
Pády v důsledku výškového rozdílu
Nízké teploty
Hlídací pes
Kluzký povrch
Dopravní prostředky
Zavěšená zátěž
Toxické látky
Horký povrch
Nebezpečí vybočení
Nízko zavěšené překážky - nebezpečí nárazu
Hořlavé látky
Poranění rukou
Rotující části
Optické záření
Oxidující látky
Nádoby s tlakovými plyny
Nouzový východ (vlevo)
Nouzový východ (vpravo)
První pomoc
Přerušení přístupu
Lékař
Automatický externí defibrilátor
Vyplachování očí
Přenosná vysílačka
Nouzové okno s únikovým žebříkem (vlevo)
Evakuační okénko
Otočením ve směru hodinových ručiček otevřete
Otočením proti směru hodinových ručiček otevřete
Pohotovostní lékařská brašna
Respirátor
Dýchací přístroje pro nouzovou evakuaci
Všeobecný poplach na palubě
Zatlačte na dveře vpravo, abyste je otevřeli
Pro otevření zatlačte na dveře vlevo
Nůž pro přežití na voru
Záchranný člun
Záchranný kruh
Záchranný člun
Záchranný člun - přístaviště
Záchranný kruh
Záchranný kruh s lanem
Záchranný kruh se světlem
Záchranný kruh s lanem a světlem
Radarový odpovídač
Nouzové signály
Padákové signály
Zařízení pro vrhání lana
Přenosná vysílačka pro hlášení
EPIRB
Nástupní žebřík
Evakuační skluzavka
Záchranný oblek
Evakuační křeslo
Zákazová značka
Zákaz kouření
Zákaz používání ohně, otevřeného ohně a kouření
Zakázáno pro chodce
Zákaz pití vody
Zákaz používání vysokozdvižných vozíků
Zákaz pro osoby s kardiostimulátorem
Zakázáno používat malé kovové předměty
Zákaz šplhání po regálech
Zákaz dotýkání
Zakázáno hasit vodou
Zákaz ukládání těžkých břemen
Přenosný telefon zakázán
Zakázáno pro osoby s kovovým implantátem
Zakázáno sahat do nádoby
Zákaz stříkání vodou
Zakázáno tlačit
Zákaz sezení
Zakázáno stoupat na povrch
Zákaz používání výtahu v případě požáru
Zákaz vstupu zvířat
Zákaz konzumace jídla a pití
Zákaz umísťování nebo ukládání
Vstup zakázán
Zákaz používání nedokončeného lešení
Zakázáno používat ve sprše nebo vaně
Zákaz přepravy osob
Zákaz nošení rukavic
Zákaz fotografování
Zákaz vázání uzlů
Zákaz přepínání rychlostních stupňů
Broušení kotouče zakázáno
Zákaz broušení za mokra
Broušení rukou zakázáno
Zákaz houpání na židli
Obecný příkaz
Dodržujte návod k obsluze
Ochrana sluchu povinná
Ochrana očí povinná
Uzemnění povinné
Odpojte zástrčku od elektrické sítě
Povinné nošení neprůhledných brýlí
Bezpečnostní obuv povinná
Nošení ochranných rukavic povinné
Ochranný oděv povinný
Povinné mytí rukou
Povinnost držet se zábradlí
Ochrana obličeje povinná
Ochranná přilba povinná
Bezpečnostní plášť povinný
Lehká ochrana dýchacích cest povinná
Ochrana dýchacích cest povinná
Individuální bezpečnostní postroj povinný
Svářečská maska povinná
Bezpečnostní pás povinný
Uvolnění pro údržbu nebo opravu
Použití ochranného krému
Použijte přechod pro chodce
Povinný průchod pro chodce
Ochrana očí pro děti povinná
Ochranná zástěra povinná
Kontrola ochrany
Zámek povinný
Klakson
Používejte odpadkový koš
Používejte nastavitelnou ochranu kotoučové pily
Povinná vodivá obuv
Připevněte lahve s plynem
Používejte autonomní dýchací přístroj
Používejte detektor plynu
Používejte ochranné sportovní vybavení na kolečkových bruslích
Kabelová vývodka
Příslušenství kabelových vývodek
Dutinky Elematic
Izolovaná kabelová koncovka Elematic
Kabelová koncovka Elematic press
Prolumia LED Strip Bronze
Prolumia LED Strip Silver
Prolumia LED Strip Gold
Hliníkové LED profily Prolumia Eco Line
Hliníkové LED profily Prolumia
Hliníkové LED profily Prolumia Top Line
Prolumia LED ovladače
LED ovladaše Prolumia
Konfigurátor LED pásků
Prolumia LED Urban
Prolumia LED Pro-Vision
Prolumia LED Pro-Strada
Visací zámky
Lockout pro elektrická nebezpečí
Lockout pro mechanická nebezpečí
Lockout sady
Výstražný piktogram
Piktogram zákazu
Piktogram záchrany a evakuace
Piktogram pro hašení požáru
Výstražný piktogram
Chemické absorbenty
Absorbenty oleje
Univerzální absorbenty
Absorpční soupravy
Sběrné systémy
Nádržové sprchy
Mrazuvzdorné oční a nouzové sprchy
Tepelná nouzová sprcha
Průmyslová nouzová sprcha pro vnitřní použití
Oční sprchy
Pronájem nádržových sprch
Samolepicí štítek
Rukávy
Výrobní štítky
Alternativa k Resopalu
Bezpečnostní štítky
Obecné značení
Tiskové pásky
Role
Karta
Magnetické štítky
Předtištěné štítky
Přenosná tiskárna
Stolní tiskárna
Průmyslová tiskárna a aplikace
Grafická tiskárna
Software
Příslušenství k tiskárnám
Plastové kabelové chráničky
Kovové kabelové chráničky
Nerezové stahovací pásky
Plastové stahovací pásky
Smršťovací bužírky
Teplem smrštitelné bužírky
Příslušenství pro stahovací pásky
Zástrčky
Nástěnné kotvy
Izolační pásky Elematic
Hadicová svorka
Spirálová páska
Kabelový most
Bezpečnostní háky
Baterie
Sada pro nouzové osvětlení
Baterie
Prolumia LED Rockdisc III
Prolumia LED Pro-Flood Basic
Prolumia LED Pro-Fit
Prolumia LED Prodisc II IP65
Prolumia LED Rockdisc II
Prolumia LED Pro-Portal
Prolumia LED Pro-Flood
Prolumia LED Floodlight
Prolumia LED Eco-Flood
Prolumia LED Pro-Beam
Plastová spojka
Kovová spojka
Stahovací kleště
Piktogram nebezpečného zboží
Obecné značení vodičů a kabelů
Logistické značení
Ostatní piktogramy
Odizolovací kleště
Ruční svítilna
Světlomet
Kapesní svítilny
Malé kapesní svítilny
Pracovní svítilny
Izolační návleky Elematic
Prolumia LED Pro-Bay III
Prolumia LED Pro-Line Retrofit II
Prolumia LED Pro-Aqua III
Prolumia LED Pro-Aqua II
Prolumia LED Pro-Bay II
Prolumia LED Pro-Stock
Prolumia LED Ecodisc II
Prolumia LED Eco-Panel BL
Prolumia LED Prodisc III
Prolumia LED Pro-Stripe
Prolumia LED Pro-Rio Tracklight
Prolumia LED Pro-Rio Surface
Prolumia LED Pro-Office
Prolumia LED 3-fázová lišta
Prolumia LED Pro-Space
Prolumia LED Prodisc
Prolumia LED Prodisc II
Prolumia LED I-panel
Prolumia LED Pro-Ceiling
Prolumia LED Downlight (obecné osvětlení)
Prolumia LED Downlight (akcentní osvětlení)
Prolumia LED Pro-Sign
Rozváděče