Bezpečnost

Nedelko je specialistou v oblasti bezpečnosti práce. Bezpečnostní signalizace je nepostradatelná pro ochranu před nehodami. Účelem bezpečnostních značek je rychle a snadno upozornit na předměty a situace, které mohou způsobit určité nebezpečí.
Společnost Nedelko nabízí profesionální řadu preventivních výrobků, které vám pomohou předcházet nehodám. Máme také výrobky, které lze použít při mimořádných událostech, například naše bezpečnostní sprchy. To abyste mohli rychle jednat a zabránit tak horšímu. Společnost Nedelko je také prodejcem společnosti Brady a má mnoho odborných znalostí.

Všechny kategorie

Bezpečnost a nebezpečné látky

V rámci některých pracovních prostředí můžete přijít do styku s nebezpečnými látkami.

Vzpomeňte si na toxické látky, jako je azbest, výbušné nebo chemické látky. Tyto látky mohou být zdraví škodlivé. Proto je velmi důležité pracovat s těmito nebezpečnými látkami co nejbezpečněji.

Mezi produkty, které vám v tomto případě mohou pomoci, patří bezpečnostní piktogramy. Ty označují nebezpečí, na které je třeba dávat pozor. V případě nepravděpodobné nehody mohou zaměstnanci použít bezpečnostní sprchu.
Tato nouzová sprcha může zabránit nebo zmírnit nepříjemné následky neštěstí. Nouzové sprchy Nedelko se vyznačují snadným použitím, odolností a spolehlivostí. Jsou ideální pro průmyslové použití.

Mechanická a elektrická nebezpečí

Postup Lockout Tagout (LOTO) je určen k ochraně zaměstnanců před neočekávaným uvolněním energie při provádění údržby a oprav. Může se jednat o mechanická i elektrická nebezpečí. Při postupu Lockout Tagout u mechanických nebezpečí, jako jsou kulové kohouty, ruční ventily, šoupátka, řídicí kola a ventily, se v místech ovládání zdroje energie umístí takzvané blokády, které se poté uzamknou bezpečnostním visacím zámkem a označí bezpečnostní visačkou. Tímto způsobem se přeruší přívod energie a lze bezpečně provádět údržbářské práce.

Kromě mechanických nebezpečí, jako jsou pohyblivé části strojů, se na pracovišti vyskytují i elektrická nebezpečí. Patří mezi ně zástrčky, elektrické instalace, pojistky a automatické spínače. Při jejich blokování z důvodu údržby nebo čištění je velmi důležité, aby tyto zdroje energie nebyly v době práce již zapnuté. Za tímto účelem je třeba zahájit postup Lockout Tagout pro elektrická nebezpečí. Tyto speciální výluky uzamknou zdroj energie a zabrání jeho aktivaci uzamčením bezpečnostním visacím zámkem. Pro správné uzamčení elektrických nebezpečí používejte uzávěry od společností Brady a MasterLock.

Bezpečnost na pracovišti

Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci obsahuje konkrétní pravidla týkající se bezpečnosti na pracovišti. Kromě toho, že jde o zákonný požadavek na bezpečné pracoviště, je také důležitý pro zdraví společnosti. Se správnými výrobky je možné vytvořit bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance. Chraňte kabely pomocí kabelových můstků nebo bezpečnostních háků, které zabrání zakopnutí osob nebo uvíznutí strojů za uvolněné kabely. U poněkud menších kabelových stromů lze použít kabelovou vazbu, kabelovou svorku, suchý zip a naši praktickou spirálovou pásku.

Kromě nebezpečí zakopnutí hrozí v dílně také nebezpečí uklouznutí nebo uklouznutí. Kluzké povrchy způsobené chemikáliemi, vlhkostí a/nebo mastnotou jsou hlavní příčinou těchto nehod. Řešením proti těmto situacím je protiskluzový výrobek. V nepravděpodobném případě rozlití kapaliny, kdy není k dispozici žádný protiskluzový výrobek, použijte některý z našich absorpčních materiálů. Pro každou situaci a kapalinu existuje vhodný výrobek.

Osobní poradenství od specialisty?

Produktoví specialisté společnosti Nedelko disponují rozsáhlými technickými znalostmi a jsou vám k dispozici s profesionálním poradenstvím.

Bezpečnostní produkty od Nedelka

Vysoká kvalita

Ve všem, co děláme, je pro nás kvalita nejvyšší prioritou. A to ne jen včera, ale už po dobu 65 let!

Uživatelsky přívětivé

Naše výrobky přispívají k efektivnějším a bezpečnějším pracovním procesům našich zákazníků. Pokud třeba, mohou Vám odborní specialisté poskytnout školení na  produkty, které Vám zajímají.

Spolehlivý a robustní

Naše spolehlivost je v našich kvalitních produktech a znalých odbornících, kteří vynaloží veškeré úsilí na vyřešení Vašeho problému.

Dle platných norem

Nedelko znamená kvalitu a spolehlivost. Proto považujeme za důležité, aby všechny naše výrobky byly v souladu s platnými právními předpisy a normami.

Přihlaste se k odběru Přihlaste se k odběru našich novinek

Sledujte aktuální informace o akcích a trendech